top of page

 סדנת אאוטדור חוסן ונמהיגות

מפגש חווייתי, אשר יעסוק דרך ההתנסות בקבוצות בדרכים ליצירת גיבוש ותחושת שייכות, מתוך הבנה כי מנהיגות מושתת על לכידות חברתית והינה חלק משמעותי בבניית חוסן צוותי וחוסן אישי.

במסגרת הסדנה יועברו תרגילים שונים וחווייתיים בשילוב תובנות הנוגעות למנהיגות ולחוסן שיאפשרו לקבוצה להשתחרר,

להעמיק את ההכרות עם העובדים והמנהלים בצורה בלתי פורמלית .     

פעילות זו, ללא ספק, תורמת לאווירה הארגונית ולשיתוף הפעולה המקדם את התפוקות והתוצאות אליהן אנו מכוונים בארגון.

bottom of page