top of page

"מעברי החיים- הכוח לשנות ולהשתנות"

לאורה החיים אנו חווים מעברים שונים יזומים או כפויים. בכל מקרה, מעבר הוא שינוי, ובשינוי יש סיכוי, סיכון ואי וודאות.

הרגשות האופייניים במעברים הם מעורבים. תקווה לצד פחד, שמחה לצד עצב, התלהבות לצד חששות, שמחה לצד כעס.

בכל שינוי ישנו תהליך הסתגלות, אשר מודעות אליו, יכולה להקל ולצמצם רגשות שליליים וחרדות.

המעברים השונים, המגוונים, המורכבים והרבים אותם אנו עוברים  מיום היוולדנו  ובמהלך חיינו מהווים חלק בלתי נפרד מתהליך התהוות אישיותנו: מעבר מהגן לבית הספר, מעבר מביה"ס לצבא, מעבר לתפקיד חדש, מעבר של מקום מגורים, מעבר לעיר או מדינה אחרת, נישואין/פרידות,

פרישה לגמלאות, מחלה, מוות. מחשבות שליליות בתהליך השינוי יוצרים קושי וסבל, מקשים על יצירתיות וחשיבה קדימה,

מרחיקים אנשים שהיו יכולים לעזור.                

מחקרי הפסיכולוגיה החיובית מלמדים שאושר סוטה מהרמה הבסיסית שלו לאחר אירוע אך הוא בדרך כלל מתייצב חזרה לאחרזמן מה.

כמו ההסתגלות כשיוצאים מחושך לאור- בטווח הארוך אנחנו לא נשארים מאושרים כמו שחשבנו מדברים ששימחו אותנו

ואנחנו לא עצובים כפי שציפינו כשדברים רעים קורים.

בהרצאה נרכוש כלים להכיר ברגשות שליליים ולמוסס אותם, כלים למעבר ממעגל החרדה למעגל ההשפעה וכלים להצבת מטרות חדשות המותאמות לנסיבות החדשות שיסייעו לנו להפריח ניצנים חדשים של אושר ותקווה.

bottom of page