top of page

"לא תחמוד"

 

שביעות רצון עצמית היא המדד העקבי הבטוח ביותר לאושר.

קנאה היא רגש אנושי המורכב מפחד, כעס ועצב.

בעידן המודרני ,של חומרנות ותחרותיות, גוברת תחושת הניכור והבדידות עמה רגשות של קנאה וחוסר שביעות רצון.

קנאה פוגמת ביכולתו של האדם לשמוח בחלקו ומורידה את הערך העצמי

ההרצאה תצביע על נזקי הקנאה ועל דרכים להתמודדות יעילה והפיכת תחרותיות להישגיות ממקום של עוצמה והכרה בערך הייחודי של כל אדם,

ותציע דרכים יעילות להתמודדות עם מחשבות טורדניות.

ניתן להפוך תחרות מול האחר להשגיות מול עצמנו ממקום של עוצמה ומיקוד בחולשות שלנו.

ההרצאה יכולה להפוך כל אדם למאושר יותר ולהקנות כלים להורים לגידול ילדים מאושרים הבטוחים ביכולתם להצליח ולבחור.

bottom of page