top of page

אפקט פיגמליון- הכל בראש

 

המונח "אפקט פיגמליון" מבוסס על פיגמליון הפסל היווני שיצר פסל יפהפה בדמותה של אפרודיטה ותפילותיו כי תתעורר לחיים נענו.

מכאן התפתחו מחקרים רבים על אמונה שמגשימה את עצמה.

ההרצאה תחשוף את המחקרים והכלים המובילים והעדכניים בנושא רתימתו של "המוח",

הסימולאטור המתוחכם ביותר, לקידום ,למימוש עצמי ולצמיחה.

bottom of page