top of page

"פרזנטציה מנצחת"

 

פרזנטציה היא היכולת לרתום, להרשים ולשכנע בעמדה, ברעיון.

אנשים המיומנים בפרזנטציה מובילים לשינוי, בעלי דימוי עצמי גבוה יותר,

מצליחים ומאושרים יותר.

נדמה כי ישנם אנשים עם יכולת מולדת לסחוף ולשכנע ואחרים שמפספסים את ההזדמנות להרשים.
בהרצאה נלמד על מיומנויות הפרזנטציה, בניית מסר ממוקד, נאמץ כלים להצגה אפקטיבית של נושאים,

נרתום ונשכנע בכל תחום ובכל זמן.

bottom of page