top of page

"תודעת האושר בפרישה"

 

הפרישה מהווה שינוי משמעותי ביותר
עבור הפורש ונתפסת כמשבר. ההרצאה/סדנה תציע כלים להתמודדות
אפקטיבית עם הפרישה, כולל תפיסתה כהזדמנות לפרק חדש בהתפתחות (מתן משמעות חדשה ).

תכני ההרצאה:

  • תהליך הפרידה מהארגון

  • המערכת המשפחתית בתקופת הפרישה

  • יצירת סדר יום חדש (מועסקות- חיים מלאים בעשייה)

  • פיתוח קשרים חברתיים

  • התמודדות עם שינוי פיזי, אורח חיים בריא

  • נתינה והתנדבות

  •  תכנון פעילות פעילות הפנאי, שעון הזמן.....

bottom of page