top of page

"ממנהל למנהיג"

 

קשה להגדיר מנהיגות, לא כל מנהל הוא מנהיג.
מנהלים מוכוונים להשיג את מטרות הארגון ביעילות ותכליתיות,

המנהיג משפיע על העובדים ויוצר מחויבות לקבלת תוצאות רצויות.  

בהרצאה נחשוף את תאוריות המנהיגות המובילות ,

נתוודע לאתגרי המנהיגות במאה ה-21 המרובה בטכנולוגיה, שינויים תכופים ודעת קהל משפיעה.
נרכוש כלים להפיכת אנשים מאוסף אקראי של אינדיבידואלים לקולקטיב
שפועל יחד למען השגת מטרה משותפת.  

 

מנהלים ממונים ע"י אחרים, מנהיגים ממנים את עצמם.

bottom of page