top of page

שעשועי אושר

ההרצאה תחשוף את המחקרים המובילים בתחום האושר והחוסן האנושי "הפסיכולוגיה החיובית"

נבין למה עושר, יופי והנאות אינם ערובה לאושר.

נכיר את ניסוי הנזירות המפורסם ונרכוש כלים לתרגל ולאמן את ה"שרירים" המשפיעים על תחושת האושר,

להגברת השמחה והרווחה האישית והארגונית: אופטימיות, הכרת תודה, קשיבות ועוד "חדר כושר לאושר".
במהלך ההרצאה אשתף גם בסיפור אישי מרגש וסוחף על קשיים, מהמורות ואכזבות אותן חוויתי במהלך חיי וההתמודדות עמם

תוך שימוש בכלים אותם אני מלמדת.
ההרצאה מעבירה מסר חד כי נסיבות החיים פעמים רבות אינן בשליטתנו, 
אך לכל אדם עומדת הזכות והיכולת לשאוף למימוש אישי, להצלחה, לאושר

ולחיים בעלי משמעות וסיפוק תוך צמיחה מתוך אתגרי החיים באופטימיות, תקווה והכרת תודה.

bottom of page