top of page

"פוליטיקה ארגונית- לא מילה גסה"

 


מחקרים מוכיחים כי התנהלות פורמאלית, מקצועית ככל שתהא, שאינה מלווה בפוליטיקה ארגונית נכונה בדרך כלל אינה מספיקה

כדי להתקדם במקום העבודה.

לחלקינו יש את התכונות הנדרשות לקיום פוליטיקה ארגונית, לחלקנו אין והדבר יכול ליצור תחושות תסכול.
הבשורה הטובה: תכונות אלו נרכשות .

בהרצאה נלמד את העקרונות להתנהלות הארגונית המקדמת הן את הפרט והן את הארגון עליו הוא מופקד.מודעות התמדה וסבלנות הם המפתח להצלחה.

bottom of page