top of page

דע את ערכיך / הפרט מול הארגון 

האם ערכיו של אדם קשורים למקום עבודתו? האם נדרשת הלימה בין ערכים אישיים לבין ערכי הארגון אליו אנו משתייכים?                             

קרלוס ריילס, (פילוסוף ספרדי), טען כי "ערכים לבני-אדם הם כמו שורשים לעצים. ללא שורשים, עצים נופלים ברוחות סער עזות.

ללא ערכים, בני-אדם נופלים כשמכים בהם משברי היקום". 

לכל אחד מאיתנו סט ערכים שהתגבש במהלך חיינו באמצעות חינוך, תרבות, חוויות אישיות ואידיאלים שאימצנו לעצמנו.

ערכים אלו מהווים מצפן ומגדלור להתפתחותנו האישית והמקצועית ומובילים אותנו להגשמה עצמית ולהצלחה.                                                         

האם אנו תמיד מודעים לערכינו ופועלים לפיהם? מה המחיר הנגבה מאיתנו כאשר מקום עבודתנו עומד בסתירה לערכינו?                                                                                     

נורית, תוכניתנית שאפתנית ומסורה, עבדה בחברת היי-טק גדולה במשך כ-5 שנים, נהנתה מאוד מעבודתה, חשה סיפוק, הערכה,

מימשה את הצימאון שלה להתפתחות והובלה מקצועית ואף הספיקה לסיים את  לימודי הדוקטורט שלה בהצלחה.

סביבת העבודה אופיינה בפתיחות , שיתוף, כבוד הדדי והיא חשה הזדהות גדולה עם מטרות ויעדי החברה.

אידיליה זו הסתיימה עם הגעתה של מנהלת חדשה, מנהלת אשר נהגה לבקר באופן בוטה את הישגיו של קודמה בתפקיד,

התייחסה באופן מזלזל לכפופים לה, דחתה על הסף רעיונות חדשים וזרעה סביבה  אוירה של פחד ולראייה מספר עובדים ותיקים

שהעזו להתנגד לדרכה פוטרו.                                                                                  

נורית ניסתה לקיים מספר שיחות אישיות עם המנהלת במטרה למצוא דרך להמשיך לתרום לחברה אך זו השיבה את פניה ריקם.     

לאחר שנתיים מתסכלות פנתה נורית לאימון.

האימון סייע לנורית להבין כי מקום עבודתה בתצורתו הנוכחית אינו עולה בקנה אחד עם ערכיה ואף רומס אותם באופן בוטה. לערכיה :

יושר,יוזמה, אחריות, עצמאות, כבוד, אדיבות ואנושיות, כבר לא היה מקום והתוצאה היא חוויית סבל ותסכול.

נורית אזרה אומץ ופעלה באופן מושכל לסיום עבודתה מבלי שייפגעו זכויותיה לפיצויים ותוך זמן קצר מצאה משרת חלומות

שהשיבה לה את ביטחונה העצמי, את שמחת החיים ושלוות הנפש שלה. 

כמה טיפים:

  • הערכים הם למעשה הנוסחה שמניעה את האדם במסלול חייו ועלינו לבררם עם עצמנו ביושר

  • מקום עבודה שיביא לידי ביטוי את  ערכינו יאפשר לנו חווית הצלחה,  שמחה וסיפוק לאורך זמן

  • ככל שנהיה יהיה מודעים לערכינו כך יהיו בחירותנו שלמות ומוצלחות יותר בכל מישורי החיים ונהיה שלמים עם "מחיר הבחירה"

bottom of page