top of page

 סדנת תקשורת אפקטיבית ופרזנטציה מנצחת


פרזנטציה היא היכולת לרתום, להרשים ולשכנע בעמדה, רעיון, או לגרום לשינוי בהתנהגות.
הסדנה תעסוק בשכלול מיומנויות הפרזנטציה והתקשורת הבינאישית.

מטרות הסדנה:

  • כלים לרושם ראשוני מיטבי ושפת גוף

  • אומנות השכנוע והרתימה

  •  בניית מסרים- העברת מסר אפקטיבי.

  • בניית קשרים חדשים, Smalltalk leads to big Business

bottom of page