top of page

סדנת ניהול עצמי בזמן "קריירה ומשפחה"


הזמן הוא משאב הנמצא במחסור תמידי, אי אפשר לעצור את השעון לכן אי אפשר לנהל את הזמן .

מאידך ניתן  לייצר שינוי בהתנהלות האישית ביחס לניצול הזמן, להתמודד עם גזלני הזמן, הסחת דעת ודחיינות

במטרה להגיע למטרות ותוצאות רצויות ברמה המקצועית והאישית ולתחושת סיפוק ומימוש עצמי.

מטרות הסדנה:

  • חשיבות הניהול העצמי בזמן

  • זיהוי דפוסים אישיים בניהול זמן

  • מיהם גזלני הזמן? מהן הסיבות לדחיינות?

  • תיעדוף משימות, הצבת מטרות אסטרטגיות לטווח ארוך (חשוב ולא דחוף)

  • שליטה בזמן ככלי לאיזון בין קריירה ומשפחה

  • עבודה מהבית- התמודדות עם הסחות דעת והצבת גבולות ויעדים

bottom of page