top of page

סדנת התמודדות עם לחץ ושחיקה- "להפוך את הלחץ לידיד"


העידן הנוכחי מאופיין בלחץ ושחיקה בשל מספר גורמים:

  • ריבוי משימות ודרישה לביצוען במקביל (מולטיטסקינג)  

  • דרישה לזמינות גבוהה

  • מהירהינויים אישיים, ארגוניים וטכנולוגים הדורשים גמישות והסתגלות ש

  • לחץ ארגוני - עומסים/חוסר ודאות/שינויים/יחסים בינאישיים

  • מספקים ומאוזנים.שאיפה וציפייה לפיתוח קריירה משמעותית לצד ניהול חיי משפחה 

התוצאה לחץ מתמשך שיכול לגרום לשחיקה ולתשישות נפשית רגשית או פיזית, פגיעה בבריאות, באפקטיביות, במערכות היחסים,

ובתפקוד המקצועי (היעדרויות, גלישה באינטרנט, הפסקות קפה, איחורים).

מטרות הסדנה:
בסדנה נרכוש כלים פרקטים לשינוי תפיסה וחשיבה,הלחץ אינו אויב, ניתן להפוך אותו לידיד, 

ללחץ חיובי אשר מגביר את ההנעה והמוטיבציה האישית ויוצר סיפוק ומחויבות ארגונית בקרב מנהלים ועובדים.
חיינו מאופיינים בריבוי משימות ותפקידים היוצרים לחץ מתמשך ועלולים להביא לשחיקה ולתשישות נפשית רגשית או פיזית.

מחירי הלחץ הנפשי הינם בריאותיים ,פגיעה ביחסים ובתפוקות האישיות והמקצועיות.
הסדנה תקנה כלים מעשיים להפחתת מתח ולחץ בחיי היום יום, כלים לחשיבה אופטימית וסיפוק לאורך זמן.

bottom of page