top of page

 סדנת "הנעת עובדים במציאות עכשווית" אושר ארגוני 


בעידן הנוכחי, "פוסט קורונה" קיים אתגר הולך וגובר לאייש משרות במגזר הציבורי והפרטי.

במכון המחקר גאלופ טוענים שגל ההתפטרויות הגדול קשור לחוסר המחוברות של העובדים במקומות העבודה (engagement) ולדרישה גוברת לאיזונים בין עבודה ופנאי.
המחקר המדעי מראה כי מנהלים ועובדים מאושרים מקבלים החלטות ניהוליות יעילות ונכונות יותר, נאמנים יותר לארגון,

יצירתיים ואפקטיביים יותר בעבודתם ויוצרים סביבה חברתית נעימה ומלוכדת יותר.

הסדנה תחשוף את המחקרים והכלים היישומיים של הפסיכולוגיה החיובית בדגש על כלים יישומיים ליצירת מחוברות ארגונית, תחושת שייכות ומשמעות בארגון שתאפשר שימור, פיתוח וקידום עובדים לאורך זמן.

bottom of page