top of page

"ניהול קריירה ומשפחה"

 

אורח החיים המודרני והתובעני הדורש מאתנו לפתח קריירה משמעותית מחד ולהשקיע בחיי משפחה מאידך

יוצר קונפליקטים רבים ולעיתים תחושות אשם.

רגשי אשם יכולים לשחיקה ולתשישות נפשית רגשית או פיזית- פגיעה בבריאות,
באפקטיביות ובמערכות היחסים.

הסדנה תקנה כלים ליצירת איזון ומיקוד בנושאים המשמעותיים בחיים וניהול זמן אפקטיבי כדי לממש קריירה והורות מספקים ומהנים. .

bottom of page