top of page

"ניהול עצמי בזמן"

 

הזמן הוא משאב הנמצא במחסור תמידי.

הזמן עובר מאוד מהר כשנהנים.

אי אפשר לעצור את השעון לכן אי אפשר לנהל את הזמן אלא את עצמנו ואת הדברים שאנחנו עושים בזמן נתון. 

הזמן הינו משאב לכל דבר, מקביל לכסף ועלינו לנצלו בהתאם למטרות וליעדים שאנו קובעים לעצמנו.

הקושי לנהל זמן נוצר בשל בשל הרגלים (הסחות דעת, דחיינות), מאפיינים אישיותיים וגזלני זמן.                                                       

בהרצאה נפתח מודעות להתייחסות לזמן כמשאב ונקבל כלים לניצול זמן אפקטיבי המאפשר לנו ליצור סדרי עדיפויות, לחלום, להגשים וליהנות מרוגע יחסי בעולם תובעני.

bottom of page