top of page

"מנהיגות בעידן הרשתות החברתיות"

 

החדשנות הטכנולוגית ברחבי העולם תמשיך להתפתח בקצב מהיר ותביא עמה אתגרים לנותני השרות בכל התחומים. לרופא, מורה, מפקד

ולכל איש מקצוע אין כבר
בלעדיות על הידע והתובענות הציבורית דורשת תקשורת בינאישית מיומנת כדי לשמור על תפקוד מיטבי ועל המוניטין.

בהרצאה יינתנו כלים לחשיבה אסטרטגית, תקשורת אפקטיבית, הבנת צרכי בפרט,

מציאת אינטרסים משותפים, יכולת לרתום ולשמור על אנרגיות חיוביות וגאווה מקצועית לאורך זמן.

bottom of page