top of page

"לצאת מהקופסא" על חשיבה יצירתית 


בעבר ייחסו יצירתיות לכישרון מולד, המשוייך למיעוט גאונים בתחומים של אומנות, ספרות, מוזיקה ועוד.

כיום רואים ביצירתיות תכונה הנמצאת אצל כל בני האדם וניתנת לפיתוח.

מחקרים מלמדים שאנשים יצירתיים חווים יותר רגשות חיוביים, יוצרים סביבם סביבה מאפשרת סיעור מוחות ומרגישים סיפוק גדול יותר.
בהרצאה נבין מהו הקושי הטמון בחשיבה יצירתית (מחסור בזמן, קיבעון, פחד מכישלון)

נפתח מודעות ונאמן את שריר היצירתיות הטמון בכול אדם לצורך פתרון בעיות, התמודדות עם שינויים, ניצול הזדמנויות ומימוש עצמי.

"אין דבר כזה אי אפשר- יש אי של אפשרויות".

bottom of page