top of page

"להנהיג את השינוי"

 

דרכי התמודדות והתאוששות מעולם הפסיכולוגיה החיובית מול אירועים וחוויות משמעותיות בחיינו

כמו יציאה לגמלאות, אובדן, מחלה, מוות.

נרכוש כלים להכיר ברגשות שליליים ולמוסס אותם, כלים למעבר ממעגל החרדה למעגל ההשפעה

וכלים להצבת מטרות חדשות המותאמות לנסיבות החדשות שיסייעו לנו להפריח ניצנים חדשים של אושר ותקווה.

bottom of page