top of page

"טכנולוגיה ואנושיות במאה ה-21"

 

ההרצאה סוקרת את התמורות הטכנולוגיות.
הטכנולוגיות וההתקדמות שחלה במאות האחרונות ומעמידה את למבחן את "יתרונות הטכנולוגיה" למול "כבלי הטכנולוגיה" הנזקים לכדור הארץ, לבריאות ובעיקר ליחסים בין אנשים, 
במקום העבודה ובחיים בכלל.
בהרצאה יינתנו כלים לשימור האנושיות ולשימור הקשר בין בני האדם, שאין ולא יהיה להם תחליף, כגורם המרכזי לאושר בחיינו.

bottom of page