top of page

תכני ההרצאה:

 כבני אדם וכמנהלים אנו שואפים ליציבות, קביעות וסדר ותחושה של שליטה ברמה האישית והארגונית.

אלא שבפועל חיינו מושתתים על משתנים רבים שחלקם מערערים את היציבות, יוצרים רעש מנטלי וגורמים לתחושת לחץ ופחד.

לחץ מתמשך פוגע באיכות חיינו ועלול גם להידרדר למשבר,

ירידה ביכולת הקוגניטיבית וביכולת לקבל החלטות שקולות המותאמות לתנאים החדשים שנוצרו.

(דוגמא לכך היא משבר הקורונה שהפתיע את כולנו).

מטרת ההרצאה:

לספק משאבים וכלים מעולם הפסיכולוגיה החיובית להתמודדות עם מצבי אי  ודאות, שיסייעו בידינו להפוך את המשבר לאתגר,

להזדמנות לשינוי ובניית חוסןאישי וארגוני.

הרצאה מעוררת השראה, פרקטית ועשירה בכלים אקדמיים ויישומיים. מתובלת בסיפורי השראה המובילים לשינוי בחשיבה ובהתנהגות.  

bottom of page